کشف غریق در سد اکباتان

با دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده آثاری از فردی مغروق در سد اکباتان همدان ، تیم غواصی به استعداد 3 غواص به موقعیت اعزام گردید .

با بررسی محل مشاهده بقایای آثار بجا مانده ، موقعیت تجسس تعیین و با ورود غواصان به آب و انجام عملیات جستجو ، پیکر فردی مغروق در آب کشف و به ساحل سد منتقل گردید . با تنظیم صورتجلسه ، جسد تحویل مقامات انتظامی گردید .

/ 0 نظر / 213 بازدید