تیم غواصی هلال احمر همدان

گروه امدادی نجات در محیط های آبی

بازدید اعضا تیم جستجو و نجات در محیط های آبی شهرستان همدان از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان

بازدید اعضا تیم جستجو و نجات در محیط های آبی شهرستان همدان از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان ✅تاریخ :۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بازدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
اسفند 99
2 پست
بهمن 99
3 پست
دی 99
6 پست
آذر 98
1 پست
تیر 98
1 پست
مهر 97
1 پست
اسفند 96
1 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
4 پست
آبان 96
2 پست
مهر 96
1 پست
تیر 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
6 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
آذر 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
دی 89
3 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
11 پست
بهمن 86
6 پست
آبان 86
7 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
4 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
18 پست
دی 84
16 پست
آذر 84
3 پست
IDF-GLOBAL
1 پست
IDF_DIVING
1 پست
IDF_GLOBAL
1 پست
ICE_DIVING
1 پست
ICE_DIVER
1 پست
غواصی_یخ
5 پست
نایتروکس
1 پست
nitrox
1 پست
غواص
3 پست
غواصی
40 پست
richgas
1 پست
tecdive
1 پست
کیش
1 پست
kish
1 پست
IDF
1 پست
کرونا
1 پست
کوید19
1 پست
covid19
1 پست
diving
3 پست
scuba
4 پست
غریق
16 پست
عملیات
2 پست
کشف_غریق
2 پست
همدان
3 پست
operation
1 پست
operation_diving
1 پست
جسد
6 پست
diver
2 پست
search
1 پست
تجسس
1 پست
کاوش
1 پست
سد
2 پست
آبگیر
1 پست
غرق
1 پست
نجات
2 پست
جهت_یابی
1 پست
یخ
1 پست
امداد
1 پست
کشف_جسد
20 پست
غرق_شدگی
20 پست
flood
6 پست
rescue_flood
1 پست
غار
3 پست
cave_diving
5 پست
کلاس_cmas
3 پست
سیل
7 پست
first_aid
1 پست
خلیج
1 پست
persian_gulf
1 پست
عمان
1 پست
مانور
2 پست
زلزله
1 پست
ice_diving
2 پست
نوروز
1 پست
هفت_سین
1 پست
قایق
1 پست
جت_اسکی
1 پست
آپنه
1 پست
حبس_نفس
1 پست
22_بهمن
1 پست
محرم
1 پست
عاشورا
1 پست
تاسوعا
1 پست
مراسم
1 پست
روز_قدس
1 پست
cmas
2 پست
padi
2 پست
dive_table
2 پست